องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2565


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อบต.บ้านกอก นำโดยนายสมพงษ์  ผิวรักษา นายกอบต. บ้านกอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและประชาชนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06