องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพัมนาในวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมปลูกต้นไม้ทองอุไร)


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสสำคัญของชาวไทย เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 (จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ทองอุไร ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณบึงละหานทุ่งบัวแดง บริเวณวัดโนนหัวช้าง) โดยมีประธานพิธี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายอำเภอจัตุรัส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจัตุรัส พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ผู้นำชุมชน จิตอาสา

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06