องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


 ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ 3 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดพิธีการ ดังนี้
       1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ ลานกิจกรรมหนัาที่ว่าการอำเภอ เวลา 07.00 น. 
       2. พิธีการวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอ เวลา 18.00 น.

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ้านกอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
      

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06