องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


การตรวจประเมิน LPA 2565 อบต.บ้านกอก


เมื่อวันที่ที่ 12 กรกฎาคม 2565ณ อบต.บ้านกอก เวลา 13.00 น. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) 2565 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตรวจเสร็จเรียบร้อยและได้ให้คำแนะนำแนวทางการทำงานเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลบ้านกอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกขอขอบพระคุณ ทีมประเมินในครั้งนี้

2023-11-27
2023-10-31
2023-09-14
2023-08-31
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-21