องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


การตรวจประเมิน LPA 2565 อบต.บ้านกอก


เมื่อวันที่ที่ 12 กรกฎาคม 2565ณ อบต.บ้านกอก เวลา 13.00 น. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) 2565 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตรวจเสร็จเรียบร้อยและได้ให้คำแนะนำแนวทางการทำงานเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลบ้านกอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกขอขอบพระคุณ ทีมประเมินในครั้งนี้

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06