องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


กิจกรรมกองทุนถวายช้างแต่เจ้าพ่อพญาแล มอบสิ่งของเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย


กิจกรรมกองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล มอบสิ่งของเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

นำโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาพบปะมอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุน การพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพ

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06