องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น


เมื่อวันที่24 สิงหาคม2565 กองส่งเสริมการเกตร อบต.บ้านกอก กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ปลูกบริเวณ วัดป่าแจ่ง )

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06