องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านกอก ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน ประชาชน  ตำบลบ้านกอก เพิ่มพูนความรู้โน้มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวกินในครัวเรือน  การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร และนำวัสดุเช่นขวดน้ำพลาสติก นำมาประดิษฐ์ทำไม้กวาดฯลฯ

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06