องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการ “หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก


โครงการ “หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการได้เรียนรู้จากธรรมชาติการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัย ลักษณะท่าทางของสัตว์ต่างๆ

2023-08-11
2023-08-10
2023-08-04
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-14
2023-07-12
2023-07-10