องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


กิจกรรมรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day)


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยท่านปลัดสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก นำทีมงาน อบต.บ้านกอก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลรักษาความสะอาด ถนนสายโนนสะอาด-สระสี่เหลี่ยม และหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยการกวาดถนนเก็บขยะริม 2 ข้างทาง และตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2020-08-25
2020-08-07
2020-08-03
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-29
2020-06-25
2020-06-25
2020-06-15