องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


กิจกรรมออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่บ้านโนนทอง )


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ผู้นำหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3, 11,17 ร่วมกิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดเจริญศรีสุข ซึ่งชาวบ้าน ประชาชน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3,11,17 ได้นำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-07-01
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04
2021-05-25
2021-05-07
2021-04-26
2021-04-13
2021-04-09
2021-04-07