องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ณ ลำห้วยกอก หมู่ที่4 บ้านสำโรงทุ่ง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564   นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ณ ลำห้วยกอก หมู๋ที่ 4 บ้านสำโรงทุ่ง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  นำโดย นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯด้วยความเรียบร้อบบรรลุตามวัตถุประสงค์

2021-07-01
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04
2021-05-25
2021-05-07
2021-04-26
2021-04-13
2021-04-09
2021-04-07