องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรุปแบบชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs )


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  นำโดย นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรุปแบบชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs ) หัวข้อ การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04