องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 9 -15 เมษายน 2564 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนเข้าเวรจุดตรวจในช่วงวันหยุด ซึงติดต่อกันหลายวัน เพื่อเตรียมความรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และ วันที่ 10-16 เมษายน 2654 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04