องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14


              เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการและสังคม กองช่าง ป้องกันและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ร่วมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระสี่เหลี่ยม ได้ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ        ณ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04