องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรม 5ส ณ บริเวิณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก


เมื่อวันที่ 21 ,25 พฤษภาคม 2654 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ร่วมกิจกรรม 5ส (บ้านสวย เมื่องสุข) ทำความสะอาดภายในสำนักงาน-บรินอกสำนักงาน จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ 

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04