องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ประดับธงชาติและประดับผ้าสีม่วง-ขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงานและจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องส


นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ อบต.บ้านกอก ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04