องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ( กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564)


เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                   ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน บ้านมะเกลือ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ห้วยลำคันฉู หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04