องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.สะอาดสุจริตและกิจกรรม 5 ส


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.สะอาดสุจริต และกิจกรรม โครงการ 5ส (บ้านสวย เมืองสุข ) ณ วัดมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-22
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04