องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ที่รับผลกระทบจากโรคระบาด ลัมปี สกิน(Lumpy skin disease : LSA ) ในโคและกระบือในเขตตำบลบ้านกอก


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับกองส่งเสริมการเกษตร ให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงโคและกระบือในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSA ) ในโคและกระบือ เพื่อจะได้หาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงโคและกระบือ

2021-09-08
2021-09-01
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08
2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25