องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาได้โอกาสเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2564 (เวลา10.00น.)   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก นำโดยนายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระสี่เหลี่ยม และอสม.บ้านสระสี่เหลี่ยม ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้โอกาสเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม

2021-09-08
2021-09-01
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08
2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25