องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.บ้านกอก รับส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


 งานป้องกันฯสาธารณภัยฯอบต.บ้านกอก ได้ปฎิบัติหน้าที่รับ ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา และเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 และเก็บขยะติดเชื้อออกจากบ้านพัก รพสต. เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กำลังเดินทางมาจาก กทม. มากักตัวเพื่อรอคิวเข้าตรวจที่โรงพยาบาลจัตุรัส

2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27