องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


มอบอาหารสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพิ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มอบหมายให้แจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านกกอก ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ดำเนินการมอบอาหาร ถุงยังชีพ ให้สำหรับผู้ที่กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่กักตัวในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านกอก

2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27