องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


พนักงานส่วนตำบลบ้านกอกร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมสร้างศูนย์พักคอยกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ณ อบต.บ้านกอก


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พร้อมพนักงานส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานจ้าง อบต.บ้านกอก เตรียมความพร้อมกำลังดำเนินการสร้างศูนย์พักคอยที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 เพื่อรอการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา -19 เป็น

2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27