องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ (ต้นขี้เหล็กบ้าน)


เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  นายสุทธิ์ศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านกอก ร่วมกิจกรรมโครการ รณรงค์ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีหลวงพันปี

2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27