องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


สถานที่กักกันตัว สังเกตอาการผู้ที่เริ่มป่วย (ศูนย์พักคอย รอเตียง)


เมื่อวันที่  กันยายน มีผู้ป้วยที่มากักกันตัว ที่ศูนย์พักคอย อบต.บ้านกอก

2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12
2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27