องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ขอประชาสัมพัน์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคลิกลิ้งค์หรือสแกน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06
2022-05-31
2022-05-10
2022-04-18
2022-04-12