องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เมื่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 จัดอบรมโครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  อบรม กปน. /เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/อสม รุ่นที่ 1 เขตเลือกตั้งที่1-8 ในวันที่ 25พ.ย.64 รุ่นที่ 2 เขตเลือกตี้งที่ 9-16 วันที่ 26 พ.ย. 64  ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกอก ได้ตรวจ ATK  กปน./เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/อสม./เจ้าหน้าที่ อบต./กกต.อบต.บ้านกอก โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสระสี่เหลี่ยม และรพ.สต.บ้านโนนทอง ทำการตรวจให้ผลเป็นลบทั้งหมด 

2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06
2022-05-31
2022-05-10
2022-04-18
2022-04-12