องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง Big day


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.บ้านกอก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง Big day และได้ใช้ รถประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก กากบาท ได้ใบหมายเลขเดี่ยว บัตรนายกกากบาท   ได้หมายเลขเดียว

ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

2022-01-13
2022-01-13
2022-01-12
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-28
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-22
2021-11-12