องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้่อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้่อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ