องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2561-2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ