องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O30ประเมินความเสี่ยงการทุจริต67 [ 30 ม.ค. 2567 ]3
2 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-2568 [ 26 ก.ย. 2565 ]66
3 แผนการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]72
4 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 26 ก.ย. 2565 ]38
5 คู่มือปฏิบัติงาน-การบริการให้คำปรึกษา [ 26 ก.ย. 2565 ]35
6 กรอบคุณธรรม-การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-อบต.บ้านกอก [ 26 ก.ย. 2565 ]66
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]40
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]39
9 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]140
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]132
11 คู่มือ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]142
12 แผนการตรวจสอบภายใน2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]127
13 กฎบัตร2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]127
14 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]130
15 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]186